COMET Solution, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Švermova 22

942 01 Šurany

IČO: 47441283

DIČ: 2023968826

 

 

Tel.:

+421 950 444 322

Hotline:

+421 907 687 591

   

Hlavný kontakt:

comet@comet.sk

Konateľ:

filip.hajas@comet.sk

 
   

Servisné a obchodné stredisko Nové Zámky:

Adresa:

Mederská 33

940 51 Nové Zámky